Oldalak

2011. március 19., szombat

Falusi iskolának is lehet jövője?

Vitán felül áll, hogy falvaink elnéptelenedésének legnagyobb gátja a helyi iskola. A hat-tíz éves kisgyerekeknek a legfontosabb, hogy ne azzal kezdjék a napot, hogy kilométereket utaznak csak azért, hogy iskolába mehessenek, majd a tanítás végeztével ismét buszozzanak. Az iskola közösségépítő szerepéről nem is beszélve. A Jobbik oktatási programjának egyik lényeges eleme a falusi iskolák megőrzése, újra nyitása. Az alábbi cikk tanúsága szerint kevés támogatást az ország irányítói is elkülönítettek erre a célra:


Április 18-ig pályázhatnak saját fenntartású iskoláik újraindítására azok a 3000 főnél kisebb települések, ahol nincs más általános iskola és az érintett szülők írásban kérik legalább az alsó tagozat újraindítását. A támogatás maximális összege 30 millió forint pályázónként.

A központi költségvetés terhére 300 millió forintot biztosítanak a kistelepüléseken lévő iskolák 2011/2012-es tanévben történő újraindításához, az érintett települések április 18-ig jelentkezhetnek - közölte az oktatási államtitkárság pénteken. A vissza nem térítendő támogatás pályázónként legfeljebb 30 millió forint lehet, amelyet az iskolaépület felújítására, a működtetés személyi és dologi feltételeinek biztosítására, valamint az oktatáshoz szükséges taneszközök beszerzésére lehet fordítani.

A támogatásra pályázat útján azok az önkormányzatok, intézményi társulások és többcélú kistérségi társulások jogosultak, amelyek vállalják, hogy meglevő iskolaépületükben a 2011/2012-es tanévtől tagintézményként újraindítják a nappali tagozatos általános iskolai oktatást felmenő rendszerben az 1-4. évfolyamon, vagy önállóan újraszervezik a teljes 8 évfolyamot. A támogatás elnyerésének feltétele, hogy a település lélekszáma ne haladja meg a 3.000 főt, ne működjön ott másik általános iskola, és az érintett szülők írásban igényeljék, hogy az önkormányzat legalább az alsó tagozatos diákok tanítását helyben biztosítsa.

A pályázat benyújtásának határideje 2011. április 18. A támogatás odaítéléséről az oktatásért felelős államtitkár legkésőbb május 13-ig dönt, ezt követően június 15-éig támogatási szerződést kötnek, amelynek alapján a támogatás első részletét a Magyar Államkincstár június 30-ig, második részletét augusztus 31-ig folyósítja.

Nem jogosult támogatásra az a pályázó, amely az általános iskolai feladatellátásról nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartóval kötött közoktatási megállapodást, és ezt a 2011/2012-es tanévben is így tervezi. Nem kaphat támogatást a pályázó akkor sem, ha köztartozása áll fenn, vagy csőd-, illetve felszámolási eljárás alatt áll, vagy nem rendelkezik közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Az Ön bejegyzését előzetesen moderáljuk, elkerülendő a szándékos provokációt és egyéb rosszhiszemű írások, tartalmak megjelenését. Megértését köszönjük.

Kérem a megjegyzést kezdje a nevének megadásával, ha szeretné.